Enamine - smart chemistry solutions

ПОСЛУГИ

Хемоінформатика та біоінформатика

Поєднання різнобічного досвіду у хемоінформатиці, молекулярному моделюванні та комп’ютерній біології, із глибокими знаннями та творчими підходами у медичній хімії надає великі можливості для швидкої та ефективної реалізації проектів з розробки ліків на ранніх етапах.

Знаходження хітів

 • Вибір різноманітних сполук за структурними або фармакофорними критеріями зі складу відповідно до вимог задачі (замовника);
 • Вибір за допомогою віртуального скринінгу на основі молекулярного докінгу та фармакофорного моделювання;
 • Оцінка фізико-хімічних властивостей на основі комп’ютерних розрахунків або експерименту;
 • Вторинні аналізи та панель селективності

Молекулярне моделювання та комп’ютерна біологія
Простір нашої експертизи включає дизайн фокусованих бібліотек та пошук перспективних сполук-кандидатів з біологічною активністю до кіназ, протеаз, епігенетичних мішеней та білок-білкових взаємодій.
Молекулярнодинамічні розрахунки та аналіз конфірмаційного простору біомолекул;
Визначення центрів зв’язування та побудова фармакофорної моделі;
Розрахункова оцінка специфічної фармакологічної активності (потентності) через функції скорингу;
Корекція та оптимізація структур перспективних сполук-кандидатів.

Дизайн фокусованих та таргетних бібліотек

 • Профіль ліко-подібності за допомогою тестів ADME-Tox
 • Віртуальний скринінг по лігандах;
 • Віртуальний скринінг по структурі мішені;
 • Пошук по формі та 3D-структурі фармакофору;

Розширення хітів та генерація перспективної сполуки-кандидата

 • Дизайн та синтез на замовлення бібліотек структурних аналогів
 • Встановлення зв’язку структура-активність (SAR) та структура-властивості (SPR)
 • Зміна стуктури (скафолду) або заміна небажаних структурних мотивів

Оптимізація перспективної сполуки-кандидата

 • Оптимізація структури сполуки-кандидата(біологічна активність, потентність (специфічна фармакологічна активність), селективність, параметри ADMET)
 • Синтез лінійки сполук для заповнення пробілів в даних SAR / SPR
 • Зміна стуктури (скафолду) на незапатентовані ліганди з покращеними профілями .

© ENAMINE