Enamine - smart chemistry solutions

ІНФО

КОНТАКТИ
Юридична адреса:
вул. Червоноткацька, 78
м. Київ, 02094, Україна

Адреса для листів:
а/с №14, м. Київ, 02002, Україна

Конт. тел. (044) 495 88 17

Інноваційний проект компанії «Єнамін» був обраний для фінансування в рамках програми ЄС Горизонт-2020

Інноваційний проект  "Пептидоміметики з фотокерованою біологічною активністю" був обраний для фінансування програмою Горизонт-2020 – найбільшою програмою ЄС з наукових досліджень та інновацій. Компанія «Єнамін» при цьому виступає в якості координатора в спільному проекті, співпрацюючи з хімічною лабораторією Кембриджського університету (Великобританія), кафедрою молекулярної біофізики Технологічного інституту Карлсруе (Німеччина) та  групою з методології органічного синтезу Латвійського інституту органічного синтезу.

Спеціальні знання, навички та ресурси усіх сторін-учасників проекту будуть об'єднані, щоб досягти прориву в області проектування, синтезу і застосування пептидних аналогів (пептидоміметиків), що мають фотокеровану біологічну активність, з особливим акцентом на антимікробну та протиракову дію. Основна ідея проекту полягає в хімічному вбудовуванні штучних фотокерованих білдинг-блоків у відомі біологічно активні пептиди шляхом заміни їх природних білдинг-блоків  - амінокислотних залишків. Така модифікація могла б забезпечити отримання фотокерованих пептидоміметиків, які можуть обернено змінювати свою структуру при опроміненні світлом з різною довжиною хвилі.

Сторони-учасники володіють ноу-хау для створення пептидоміметиків, що можуть існувати у двох фото-формах, біологічно активній і неактивній, перехід між якими відбувається під дією світла з різною довжиною хвилі. Це відкриває можливість для перетворення неактивних пептидоміметиків в активні сполуки при опроміненні фізіологічно нешкідливим світлом безпосередньо у тканинах з високою просторово-часовою точністю, і може бути фундаментальною основою нових терапевтичних стратегій.


© ENAMINE