Enamine - smart chemistry solutions

ПОСЛУГИ

Препаративна хроматографія

Одним із сервісних підрозділів нашої компанії є відділ препаративної хроматографії.
Препаративна хроматографія є ефективним методом очистки речовин, її задачею є розділення компонентів суміші речовин для подальшого їх використання. В залежності від природи речовин а також маси суміші, яку потрібно розділити, використовуються тонкошарова хроматографія, флеш-хроматографія низького та середнього тиску та високоефективна рідинна хроматографія (ВЕРХ). 
Тонкошарова хроматографія у незакріпленому шарі сорбенту є швидким та недорогим методом попередньої очистки речовин. Детектування хроматографічних зон відбувається за допомогою УФ лампи.
Для флеш-хроматографії низького тиску використовуються хроматографи CombiFlash® виробництва Teledyne-Isco. Зазвичай за їх допомогою проводиться розділення сумішей вагою 200 мг – 30г в нормально- та обернено-фазовому режимах. Для флеш-хроматографії середнього тиску використовуються хроматографічні системи  Sepacore® виробництва Buchi. Вищий тиск дозволяє працювати з колонками більшого розміру та відповідно з більшими масами – від 30 г до 500 г.
ВЕРХ представлена препаративними системами Agilent 1100 виробництва Agilent Technologies. Висока роздільна здатність ВЕРХ колонок дозволяє виділяти індивідуальні компоненти зі складних сумішей речовин, які дуже схожі за своїми властивостями. Наявність масс-детектора спрощує пошук цільової фракції, що особливо важливо для виділення мінорних компонентів суміші.


© ENAMINE