Enamine - smart chemistry solutions

ТОВАРИ

Хімічна продукція

Сполуки для біологічного скринінгу

Синтезовані серії органічних сполук використовуються нашими клієнтами для високопродуктивного біологічного скринінгу. Скринінгом є експериментальне виявлення та відбір нових продуктів хімічного та біологічного походження, які є перспективними для застосування у якості лікарських препаратів. Як правило, скринінг проводиться на роботизованих установках, здатних працювати в цілодобовому та цілорічному режимі.

Білдинг-блоки – є сировиною для скринінгових сполук.

При проектуванні білдинг-блоків наші основні критерії відбору включають низьку молекулярну масу і наявність фармакофорних  груп. Ведення обліку останніх наукових тенденцій і досягнень у галузі медичної хімії та комбінування їх з нашими власними висновками дозволяє хімікам робити відкриття з новими оригінальними компонентами для своїх проектів.

Бібліотеки скринінгових сполук (таргетні бібліотеки)

В даний час, поєднання обчислювальних можливостей із процесом розвитку хімії значно збільшує якість і цінність одержуваних продуктів. Коефіцієнт успішності (hit rate) біологічного скринінгу може бути значно покращений, якщо бібліотека була розроблена на основі наявних знань про біологічні мішені та / або їх ліганди. Наші таргетні бібліотеки виявилися ефективним інструментом у пошуку цінних хітів у біологічному скринінгу. Ми застосували 2D протокол подібності для визначення цільових сполук, які з високою ймовірністю вражають мішені, що відносяться до однієї і тієї ж білкової групи, або проявляють однакову терапевтичну активність.


© ENAMINE