Enamine - smart chemistry solutions

ПОСЛУГИ

Напрацювання методик синтезу органічних речовин

Сфери хімічної експертизи:

  • Хімія гетероциклічних сполук/елементоорганічна хімія.
  • Асиметричний синтез, включаючи хіральні допоміжні групи, хіральний гомогенний каталіз, розділення рацемічних сумішей з використанням ліпаз.
  • Високопродуктивний синтез, виділення та очищення/синтез з використанням реагентів на полімерному носієві.
  • Небезпечні реакції та хімічні речовини (синтези з використанням COCl2, CS2, SF4, HF/ металоорганічної хімії у сухій інертній атмосфері).
  • Реакції під тиском, СВЧ реакції, реакції в проточних реакторах.
  • Медична хімія.

© ENAMINE